Κουρτινοβεργες Swarovski

Γνήσια Swarovski Φ35 και Φ25 με πιστοποιητικά

Swarovski Φ35 

amygdalo2.jpg
amygdalo3.jpg
amygdalo4.jpg
crystal8045-1.jpg
crystal8045-2.jpg
crystal8588-1.jpg
crystal8588-2.jpg
status-strass-1.jpg
status-strass-2.jpg
triantafyllo1.jpg
triantafyllo2.jpg
triantafyllo3.jpg
 
  

Swarovski Φ25   

amygdalo-1.jpg
amygdalo-2.jpg
crystal8988-1.jpg
elia-1.jpg
elia-2.jpg
philosophy-001.jpg
philosophy-002.jpg
statusstrass-001.jpg
statusstrass-002.jpg
strassone-1.jpg
strassone-2.jpg
strasstwo-1.jpg
strasstwo-2.jpg