Περσιδες

Περσίδες

 

Οριζόντιες - Κατακόρυφες

Μεταλλικές 16mm 25mm

Ξύλινες 25mm 50mm

 

Οι μεταλλικές περσίδες είναι από αλουμίνιο.

Οι ξύλινες περσίδες είναι από ξύλο φλαμουριάς.

 

 

 

Ποικιλία χρωμάτων.

Σε επιθυμητές διαστάσεις.